Johnny Shuali Soundtracks

Filmography: Johnny Shuali songs

Buy Discography: buy discography from amazon

Play Soundtrack Movie/Serie Type Buy song
   ACHSHAV Chalomot Ne'urim composer
   Achshav Florentine performer
   Achshav Ha-Chevre Ha-Tovim composer
   Arucha Florentine writer
   Arucha Shabatot VeHagim writer
   At Mofi'ah Shabatot VeHagim writer
   Elef Nigunim Ha-Chevre Ha-Tovim composer
   Hanan Florentine writer
   Le-Itim Shabatot VeHagim writer
   Nigunim Shabatot VeHagim writer
   Sratim Metzuyarim Knafayim Shvurot composer
   Tim Florentine composer
   Yam Shabatot VeHagim writer