Yair Rosenblum Soundtracks

Yair Rosenblum

Filmography: Yair Rosenblum songs

Buy Discography: buy discography from amazon

Play Soundtrack Movie/Serie Type Buy song
   Ba-Layla Al Ha-Deshe Bat Yam - New York composer
   Ba-Layla Al Ha-Deshe Charlie Ve'hetzi writer
   Be-Simla Aduma Ha-Lahaka composer
   Be-Simla Aduma HaYechida composer
   Bo Eleinu LaYam HaYechida composer
   Charlie Va'Hetzi Charlie Ve'hetzi writer
   En Kvar Derech Chazara Ha-Lahaka composer
   Geshem Acharon Lupo B'New York writer
   Giv'at Ha-Tachmoshet Ha-Lahaka composer
   Ha-Balada Al Hedva U-Shlomik Florentine composer
   Ha-Balada Al Hedva Ve'Shlomik Hedva Ve'Shlomik composer
   Haleluya Ha-Lahaka writer
   Hayiti Na'ar Ha-Lahaka composer
   Karnaval Ba-Nachal Ha-Lahaka composer
   Ma Avarech Ha-Milhamah L'Aher Hamilhamah composer
   Muchrachim Lehamshich Lenagen Shabatot VeHagim composer
   Rak Ha-Yom Rak Hayom composer
   Shalva Ha-Lahaka composer
   Shalva HaYechida composer
   Shir Ha-Lahaka Ha-Lahaka composer
   Shir La-Shalom Florentine composer
   Shir La-Shalom Ha-Lahaka composer
   Shir La-Shalom HaYechida composer
   Tamid Ola Ha-Mangina M.K. 22 writer
   Yeshnan Banot Ha-Lahaka composer