Ya'ackov Rotblit Soundtracks

Ya'ackov Rotblit

Filmography: Ya'ackov Rotblit songs

Buy Discography: buy discography from amazon

Play Soundtrack Movie/Serie Type Buy song
play soundtrack Ma Iti? Lo Kolel Sherut performer
play soundtrack Sus Etz Sus Etz writer
   Achrey Esrim Shana HaKochav HaBa writer
   Al Tashir Le-Af Aheret Florentine writer
   Balada Bein Kochavim Florentine writer
   Bo'i Lirkod Lo Kolel Sherut performer
   Dvarim SheRatziti Lomar HaKochav HaBa writer
   HaSipur HaGadol Kan VeAchshav writer
   Hoze, Lech Brach Florentine writer
   Im Lo Kolel Sherut performer
   Im Shabatot VeHagim writer
   KiChlot HaKol VeHaTmuna Kochav Nolad performer
   KiChlot HaKol VeHaTmuna HaKochav HaBa writer
   Kol HaOptziot Al HaShulchan Hayom BaLayla writer
   Lu'ach Ve'Gir Shabatot VeHagim writer
   Lu'ach VeGir Ha-Hofesh Ha'Acharon performer
   Luach Ve'Gir Florentine writer
   Ma Iti Florentine writer
   Ma Iti Kochav Nolad writer
   Makat Shemesh Makat Shemesh writer
   Ro'im rahok ro'im shakuf Meorav Yerushalmi writer
   Shir La-Shalom Florentine writer
   Shir La-Shalom HaYechida writer
   Sof La-Sipur Ha-Shminiya writer
   Sof La-Sipur Kochav Nolad writer
   Sus Etz Eretz Nehederet writer
   Yemey Reshit Ha-Ka'itz Ha-Shminiya writer
   Yemey Reshit Ha-Ka'itz Mishehu Larutz Ito writer