Xiao shi dai 3: Ci jin shi dai Soundtrack (2014) OST


Listen Xiao shi dai 3: Ci jin shi dai (2014) Soundtrack

Xiao shi dai 3: Ci jin shi dai was released in the year 2014, some songs of the official soundtrack are Don't forget by Bichang Zhou, Kaleidoscope by Jolin Tsai, Never Ever by Cheney Chen, Time Boils The Rain by Kris Wu. Listen the soundtrack online!

Buy Movie:

Play Title Artist Buy song
  

Don't forget

Bichang Zhou: performer
Tsing-Fong Wu: composer
  

Kaleidoscope

Jolin Tsai: performer
  

Never ever

Cheney Chen: performer
Jingming Guo: writer
Luo Luo: writer
  

Time boils the rain

Kris Wu: performer
Jingming Guo: writer
Luo Luo: writer

Related movies...