Xiu Xiu Tour dates

There is no upcoming events

Last events Xiu Xiu

2014-09-12 12:21 Stargayzer Festival Carson Creek Ranch 9501 Sherman Rd Austin, United States
2014-10-31 13:09 Xiu Xiu Podnik Prague, Czech Republic
2014-11-02 22:27 Xiu Xiu WUK Währinger Straße 59 Wien, Austria WUK
2014-11-08 20:30 Xiu Xiu Μavri Trypa Vaiou 5 Thessaloniki, Greece Μavri Trypa
2014-11-09 19:30 Xiu Xiu Six D.O.G.S Avramiotou 6-8 Athens, Greece Six D.O.G.S
2014-11-15 09:00 Xiu Xiu Le Lux Rue de France 24 Le Locle, Switzerland Le Lux
2015-04-17 17:00 Xiu Xiu Plays the Music of Twin Peaks Gallery Of Modern Art South Brisbane, Australia
2015-04-18 17:00 Xiu Xiu Plays the Music of Twin Peaks Gallery Of Modern Art South Brisbane, Australia