Xixiang ji Soundtrack (1940) OST


Listen Xixiang ji (1940) Soundtrack

Xixiang ji was released in the year 1940, some songs of the official soundtrack are Chao zhang sheng (Ridicule Zhang) by Xuan Zhou, Die er qu (The Butterfly Song) by Xuan Zhou, Kao hong (Interrogating the Maid) by Xuan Zhou, Kaogong by Xuan Zhou. Listen the soundtrack online!

Buy Movie:

Play Title Artist Buy song
  

Chao zhang sheng (ridicule zhang)

Xuan Zhou: performer
Yanqiao Fan: writer
  

Die er qu (the butterfly song)

Xuan Zhou: performer
Yanqiao Fan: writer
  

Kao hong (interrogating the maid)

Xuan Zhou: performer
  

Kaogong

Xuan Zhou: performer
  

Nan'er lizhi (the determined man)

Yun Bai: performer
Xuan Zhou: performer
Yanqiao Fan: writer
  

Tuanyuan (reunion)

Xuan Zhou: performer
Yanqiao Fan: writer
  

Yueyuan huahao

Yanqiao Fan: writer
Hua Yan: composer

Popular movies...