Zhantai Soundtrack (2000) OST


Zhantai was released in the year 2000, some songs of the official soundtrack are Bianjiang de quanshui qing you chun (Frontier springs flow clear and pure) by Li Guyi, Genghis Khan by George Lam, Huoche xiangzhe shaoshan pao (Train ran toward the Shaoshan) by Zhang Qiusheng, Jungangzhiye (Night at the Naval Port) by Xiaoming Su. Listen the soundtrack online!

Buy Movie:

Play Title Artist Buy song
  

Bianjiang de quanshui qing you chun (frontier springs flow clear and pure)

Li Guyi: performer
  

Genghis khan

George Lam: performer
  

Huoche xiangzhe shaoshan pao (train ran toward the shaoshan)

Zhang Qiusheng: writer
  

Jungangzhiye (night at the naval port)

Xiaoming Su: performer
  

Mei jiu jia ka fei (fine wine and coffee)

Teresa Teng: performer
  

Ronghua (velvet flowers)

Li Guyi: performer
  

Wo de zhong guo xin (my chinese heart)

Zhangmíngmin: performer
James Wong: writer
Wong Jim: writer
  

Zhantai (platform)

Liu: performer

Popular movies...