Jiping Zhao Soundtracks

Filmography: Jiping Zhao songs

Play Soundtrack Movie/Serie Type Buy song
   Bygone love Ba wang bie ji writer
   Can't understand Ba wang bie ji writer
   Farewell my concubine suite (part i) Ba wang bie ji writer
   Farewell my concubine suite (part ii) Ba wang bie ji writer
   Farewell my concubine suite (part iii) Ba wang bie ji writer
   Opening theme of da hua xi you ii Xi you xiang mo pian writer
   Opening theme of da hua xi you ii Xi you: xiang mo pian writer